Skip to content

Tổng Giáo Phận Melbourne

Theo thống kê dân số 2006, dân số Melbourne là 3,764,000 người trong đó có 1,063,089 người công giáo với khoảng ¼ là những người có nguồn gốc từ những quốc gia không nói tiếng Anh (như người Việt Nam chúng ta), như vậy số người công giáo ở Melbourne là 28.24% dân số ở đây. 

Số gia đình công giáo ở Melbourne là 375,870 gia đình. Nếu tính trung bình quân thì mỗi gia đình công giáo có 3.5 người, gồm vợ chồng và 1.5 con với tuổi trung bình là 37 tuổi. Như vậy đây là 1 gia đình trẻ với nhiều sức sống và năng động trong xã hội đa văn hoá ngày nay. 

Tổng Giáo Phận Melbourne có 328 linh mục triều, 281 linh mục dòng, 181 thầy dòng, 1,040 nữ tu và 2 phó tế vĩnh viễn dưới sự hướng dẫn cuả TGM Denis J Hart, với chánh điạ phận là Đức Ông Greg Bennet và trách nhiện các miền là:

 • Đông: Đức Ông Anthony Ireland (tạm quyền);
 • Tây: ĐGM Mark Edwards;
 • Nam: ĐGM Peter Elliott;
 • Bắc: ĐGM Terence Curtin.

GIÁO XỨ & THÁNH LỄ

TGP Melbourne hiện nay có 219 giáo xứ. Ngoài các thánh lễ cử hành bằng tiếng Anh, còn có thánh lễ cử hành bằng các ngôn ngữ khác như Malayalam, Maltese, Indonesian, Slovenian, Lithuanian, Chaldean, Cantonese/Mandarin, Tây Ban Nha, Đại Hàn, Coptic, Việt Nam, Ý Đại Lợi, Croatian, Ba Lan, Filipino, Đức, Bồ Đào Nha, Armenian, Hungarian, Albanian, Arabic, Tamil và Samoan. 

Số người tham dự thánh lễ cuối tuần bằng tiếng Anh là 137,800. 

Số người tham dự thánh lễ bằng các ngôn ngữ khác:

 • đứng đầu là tiếng Ý Đại Lợi với 6,240 người,
 • tiếng Việt Nam đứng hàng thứ hai với 5,190 người,
 • tiếng Ba Lan đứng hàng thứ ba với 1,900 người,
 • tiếng Croatian đứng hàng thứ tư với 1,190 người và
 • các ngôn ngữ khác với 2,230 người

Như vậy chỉ có 14.54% người công giáo (154,550 người trong tổng số 1,063,089 người công giáo) đi tham dự thánh lễ cuối tuần, trong đó số người tham dự các thánh lễ không phải là tiếng Anh chiếm 10.83%. 
Người Công Giáo Việt Nam ở Melbourne hiện nay là 23,334 người, tức 34.16% số người Việt Nam sinh sống ở Melbourne (68,296 người), sinh hoạt và có thánh lễ tiếng Việt ở 15 cộng đoàn: 

 • Đông Melbourne: Thánh Gioan Hoan, nhà thờ St Joseph, Collingwood và St Ignatius, Richmond
 • Tây Melbourne: Thánh Vinh Sơn Liêm, Flemington; Holy Eucharist, St Albans South; Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Maidstone; St Martin De Porres, Avondale Heights; Đức Mẹ Vô Nhiễm, Sunshine, St Monica, Footscray và Christ The King, Braybrook.
 • Nam Melbourne: Thomas Hoan Thiện, Keysborough; và St Joseph, Springvale.
 • Bắc Melbourne: Holy Name, Preston; St Margaret Mary’s, Brunswick; Holy Child, Dallas, và St Dominic’s, Broadmeadows.

GIÁO DỤC

Tổng Giáo Phận Melbourne có:

 • 256 trường tiểu học công giáo với 75,302 học sinh,
 • 66 trường trung học với 69,172 học sinh và
 • 5 trường đặc biệt với 185 học sinh.

Cho bậc đại học, có:

 1. Australian Catholic University
 2. Catholic Theological College (MCD University of Divinity)
 3. John Paul II Institute for Marriage & Family
 4. Yarra Theological Union (MCD University of Divinity)
 5. Jesuit Theological College

XÃ HỘI

Các tổ chức xã hội Công Giáo cung cấp các dịch vụ xã hội và hỗ trợ cộng đồng trong nhiều lãnh vực với 11 nhà thương công giáo (có 2,246 giường nằm) và 111 nhà dưỡng lão và các trung tâm chăm sóc hospices & Palliative Care. Những lãnh vực hoạt động bao gồm:

 • Accommodation and support for adults and youth
 • Adoption and permanent/foster care
 • Aged care and support
 • Chaplaincy Services: prison, HIV/AIDS,
 • Child support, including out of home care
 • Disability care and support
 • Drought counselling and relief
 • Drug and alcohol counselling and support
 • Employee assistance
 • Employment
 • Family and relationship counselling and relief
 • Family support case management
 • Hearing impaired
 • Homelessness support

 • Indigenous support
 • Loss and grief counselling and peer support
 • Marriage and relationship education
 • Material assistance
 • Mental Health
 • mental health and youth welfare
 • Parenting education and support
 • Pregnancy counselling
 • Refugee and settlement
 • Respite care and accommodation
 • School counselling
 • Support for prisoners’ families
 • Women’s support programs
 • Youth justice
 • Youth support

Source: http://www.cam.org.au/Church-in-Melbourne/Facts