TÔN CHỈ

Giuse
Thánh Giuse, quan thầy cuả Hiệp Hội.
Mừng kính hàng năm vào ngày 19 tháng 3

Hiệp hội là nơi quy tụ, gặp gỡ của các cá nhân và gia đình Việt Nam công giáo hay không công giáo, nhưng cùng có ý muốn giúp đỡ, an ủi, tương trợ nhau và cùng lấy tinh thần Bác ái và tình Thương Yêu của đạo Công giáo làm phương châm để phục vụ đồng hương Việt Nam đang sinh sống chính thức và lâu dài tại Úc.

Hiệp Hội không hoạt động chính trị mà chỉ hoạt động vô vị lợi và thuần túy về xã hội nhằm giúp hội viên và gia đình hội viên có cuộc sống an bình, hài hòa trong xã hội đa văn hóa Úc.

Phạm vi hoạt động: Hiệp Hội hoạt động trên lãnh thổ Tiểu bang Victoria, Úc.

Tài sản và lợi tức của hiệp hội nếu có, chỉ được dùng để xúc tiến các mục đích của hiệp hội, và không có phần nào sẽ được phân chia trực tiếp hay gián tiếp cho các thành viên trong hiệp hội, ngoại trừ các bồi hoàn đứng đắn cho các thành viên đã sử dụng hay có các chi tiêu thay mặt hiệp hội.