Skip to content

Thư Đức Cha Vincent Long

Sau hơn 30 năm định cư tại Úc, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam đã lớn mạnh và hội nhập vào xã hội cũng như Giáo Hội tại quê hương thứ hai này. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Lavang đã quan phòng dìu dắt chúng ta qua suốt những chặng đường gian nan, đã thanh luyện chúng ta qua bao thử thách và dùng chúng ta làm khí cụ của Thiên Chúa…

Quả thế, người Việt Công Giáo chúng ta đã trở thành những phần tử quan trọng với những đóng góp đáng kể trong việc hồi sinh hóa Giáo Hội tại Úc. Chính những đau khổ, tủi nhục, vất vả chúng ta đã trải qua, nhất là sống trong chiến tranh, dưới chế độ Cộng Sản, vượt biển, tỵ nạn .v.v…, đã làm cho Đức Tin của chúng ta thêm kiên cường vững mạnh. Như cha ông của chúng ta đã chịu thử thách bắt bớ, các ngài đã để lại một tấm gương và một gia tài thiêng liêng cao qúy cho chúng ta.

Như thế, việc duy trì và phát triển truyền thống Công Giáo Việt Nam phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta.

Chính vì thế, tôi chúc mừng sự ra đời của Hiệp Hội Tương Trợ Gia Đình Công Giáo Việt Nam, với mục đích liên đới và nâng đỡ các gia đình trong nhiều nhu cầu đa dạng của cuộc sống. Như Thánh Phaolô nói là Chúa Thánh Thần ban nhiều ân sủng khác nhau để chúng ta cùng làm phát triển thân hình của Đức Kitô là Giáo Hội, tôi cũng cầu mong cho Hội được chu toàn mục đích với các hội viên, cũng như đóng góp rộng hơn trong cộng đồng.

Xin Thiên Chúa qua sự bầu cử của Mẹ Lavang chúc lành và kiện toàn mọi công việc dự án của Hiệp Hội, theo như chương trình tình thương của Ngài cho chúng ta.

Thân áí trong Chúa Kitô,
†  Vincent Nguyễn văn Long OFMConv.,
Giám Mục Phụ Tá Melbourne.
5 tháng 11 năm 2012