QUỸ BÁC ÁI

Quỹ Bác Ái luôn là trọng điểm cuả việc tương trợ trong Hiệp Hội, do đó trong suốt tài khoá 2014-2015, Ban Điều Hành đã đẩy mạnh việc kiện toàn hai hệ thống hành chánh & tài chánh nhằm phục vụ hội viên ngày càng đắc lực hơn. 

Với số hội viên ngày càng tăng, nhất là với số hội viên cao niên (trên 70 tuổi) hiện nay là 406 người, chúng ta thấy việc đóng góp khi có hội viên qua đời ngày càng nhiều. Từ ngày thành lập đến ngày 30/6/2015 chúng ta đã có cả thảy 21 hội viên qua đời, trong đó:

 • 2011-2012: 2 hội viên qua đời 
 • 2012-2013: 4 hội viên qua đời
 • 2013-2014: 6 hội viên qua đời
 • 2014-2015: 9 hội viên qua đời 

Để đáp ứng việc trao trước kịp thời cho tang gia để trang trải cho các việc hậu sự cho hội viên quá cố, trước khi thu đủ cuả các hội viên còn sống, Ban Điều Hành đã thu một khoản tiền khi hội viên mới gia nhập, cùng với $10 lệ phí gia nhập và $20 niên liễm là tiền gia nhập Quỹ Bác Ái. Khoản tiền này từ ngày thành lập đến ngày 30/6/2014, chúng ta thu cuả hội viên mới là $30 và từ ngày 1/7/2014 là $60.00.

Tính đến ngày 30/6/2015, chúng ta có 1540 người xin gia nhập, sau khi trừ 2 người bị từ chối không cho gia nhập, chúng ta có 1538 Hội viên đã đóng tiền Quỹ Bác Ái khi gia nhập, phân chia ra như sau:

 • 1258 hội viên gia nhập trước ngày 30/6/2014
  mỗi người đóng $30 cho Quỹ Bác Ái khi gia nhập. Số tiền này tổng cộng là $37,740
 • 280 hội viên gia nhập trong tài khoá 2014-2015
  mỗi người đóng $60 cho Quỹ Bác Ái khi gia nhập. Số tiền thu được này tổng cộng là: $16,800.

Như vậy cho Quỹ Bác Ái dự trữ, vào ngày 30/6/2015, chúng ta có $37,740 + $16,800 = $54,540.


Nếu tính bình quân cho 1538 hội viên đã đóng góp thì mỗi người chúng ta đã đóng trung bình là $35.46. Số tiền này nếu nhẩm tính $10 mỗi hội viên còn sống đóng góp khi có hội viên qua đời thì chúng ta đã có 1 khoản tiền dự trữ cho Quỹ Bác Ái đủ để trả ngay lập tức cho 3.5 hội viên qua đời nếu chưa thu kịp tiền đóng góp cuả các hội viên khác.

Nhìn vào con số hội viên qua đời, chúng ta thấy ngày càng gia tăng theo từng tài khoá: từ 2, 4, 6 đến 9 người trong tài khoá qua. Chúng ta lại thấy 5 Quỹ Bác Ái 17,18,19, 20 và 21 trong 6 tháng đầu năm 2015 đã xảy ra liên tục trong khoảng thời gian 62 ngày (từ 22/3/2015 đến 22/5/2015), tức bình quân cứ 12.4 ngày hay chưa đến hai tuần thì chúng ta có 1 hội viên qua đời.

Do đó các văn phòng miền thật vất vả trong việc chưa thu xong tiền quỹ bác ái trước thì đã phải bắt đầu thu tiền quỹ bác ái sau. Việc này làm Ban Điều Hành phải suy nghĩ và cân nhắc sao cho việc thu tiền trong tương lai sao cho gọn nhẹ và có những biện pháp thích đáng, nhất là khi số hội viên ngày càng tăng và nhân viên làm việc thiện nguyện ngày càng trở nên già lão và bắt đầu như 1 hội viên nói ‘bước vảo tuổi ‘nhớ nhớ quên quên’.

Trong tài khoá vưà qua, nhắm tạo thêm công bằng trong tình tương thân tương trợ nơi đất khách quê người, nhất là đối với những hội viên đã hy sinh gia nhập từ những năm 2011, 2012 cũng như 157 hội viên trong lứa tuổi thanh niên (dưới 50 tuổi) như nói trên, Ban Điều Hành luôn tìm cách bảo vệ quyền lợi cuả họ, tránh những lợi dụng có thể có, khi có hội viên thụ động gia nhập Hiệp Hội, chỉ để có được khoản tiền Quỹ Bác Ái khi qua đời, chứ không muốn tham gia công việc điều hành và sinh hoạt gì cả, cũng như để tránh trường hợp như có một ai đó khi đuợc mời gia nhập đã nói: ‘em còn trẻ, chờ khi gần chết thì em sẽ vào’, mức chi trả cho Quỹ Bác Ái cũng ngày càng khó khăn hơn.

Do đó chúng ta thấy từ ngày thành lập, nội quy cuả Quỹ Bác Ái đã được tu chính 2 lần và Ban Điều Hành đã cho áp dụng một quy định mới cho các hội viên gia nhập từ ngày 1/7/2015 như sau:

 • Nếu họ từ trần khi gia nhập Quỹ Bác Ái được tối thiểu là 3 năm cộng 1 ngày, các hội viên khác sẽ đóng góp $10 vào Quỹ Bác Ái và người thụ hưởng Quỹ Bác Ái sẽ nhận đuợc 90% khoản tiền đóng góp này. Hiệp Hội giữ lại 10% chi phí điều hành.
 • Nếu họ từ trần khi gia nhập Quỹ đã được từ 1 năm 1 ngày tới đúng 3 năm, các hội viên khác sẽ đóng góp $10 mỗi người vào Quỹ Bác Ái và người thụ hưởng Quỹ Bác Ái sẽ nhận đuợc 75% khoản tiền đóng góp này. Hiệp Hội giữ lại 25% chi phí điều hành và cho nhu cầu tương trợ.
 • Nếu họ từ trần khi gia nhập Quỹ chưa được 1 năm  cộng 1 ngày, các hội viên khác sẽ không phải đóng góp cho Quỹ Bác Ái và người thụ hưởng sẽ không được khoản tiền nào từ Quỹ Bác Ái.

Những thay đổi này, cũng như những thay đổi nếu có trong tương lai, đều nhắm đến việc công bằng, dù tương đối. Ban Điều Hành luôn xác nhận Hiệp Hội là một tổ chức vô vị lợi, đuợc hình thành để thực thi Đức Ái cuả người Công Giáo Việt Nam, không phải là một tổ chức thương mại, do đó nếu có khoản thu nào được tăng thêm thì cũng sẽ đuợc dùng trong việc tương trợ nhau, không những cho người chết mà còn cho người sống, nhất là đối với các hội viên (hay ngay cả không phải là hội viên) cần đến sự giúp đỡ cuả chúng ta.

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ QUỸ BÁC ÁI TRONG TÀI KHÓA  2015-2016:

Ban Điều Hành nhận thấy với con số hội viên khoảng 1500 người hiện nay là con số lý tưởng để chúng ta bắt đẩu tìm cách chậm bước lại trong việc tăng trưởng số hội viên và tìm cách có những cải tiến nội bộ để công việc điều hành ngày càng tốt đẹp hơn. 

Chúng ta đã xây dựng đuợc một hệ thống miền tốt đẹp để các hội viên dù ở Đông Tây Nam Bắc Melbourne, đều có thể tìm đuợc một văn phòng miền gần nơi mình cư ngụ để liên lạc với Hiệp Hội khi cần. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta lại tìm cách thu nhận ngày càng nhiều hội viên để có số lượng hội viên cao, dễ gây ra tình trạng ‘quá tải’, làm quá sức, nhất là sức cuả những người trên 60, trên 70 như các anh chị em đang thiện nguyện trong Ban Điều Hành, cũng như các ban đại diện miền.

Nhưng nói như thế không có nghiã là chúng ta sẽ tạm ngưng không nhận hội viên mới trong lúc này, hay làm danh sách chờ đợi cho những ai muốn gia nhập.

Sau nhiều suy xét và thảo luận thông qua Hội Đồng Thường Vụ ngày 6/8/2015, Ban Điều Hành quyết định vẫn đồng ý tiếp tục nhận thêm hội viên mới, nhưng sẽ cho áp dụng các biện pháp sau cho việc gia nhập Quỹ Bác Ái  kể từ ngày 1/10/2015:

 1. Không nhận hội viên mới trên 70 tuổi cho Quỹ Bác Ái. Nhờ đó, nếu những ai có ý muốn gia nhập Hiệp Hội, sẽ chuẩn bị gia nhập khi còn trẻ, và có khả năng đóng góp tài sức, kinh nghiệm cuả mình trong việc phát triển Hiệp Hội. Loại bỏ tình trạng ‘thập tử nhất sinh’ rồi mới vào, lỗi đức công bằng với những hội viên đã gia nhập từ những năm đầu khi mới thành lập Hiệp Hội.
 2. Tập trung nhận hội viên mới là người công giáo. Giới hạn chỉ nhận người không công giáo nếu họ có người phối ngẫu là người công giáo cùng gia nhập hay đã là hội viên. Nhờ đó, Hiệp Hội Tương Trợ Gia Đình Công Giáo Việt Nam chính danh là một cộng đoàn sống Đức Tin Kitô giáo, liên kết thực thi Đức Ái cuả người công giáo trong khả năng cuả mình cho những ai đang cần đến sự giúp đỡ cuả chúng ta.