MỤC TIÊU

Good Samaritian
 1. Hỗ trợ mọi cấp giáo quyền Công Giáo để:
  • Cung cấp thông tin các khóa hội thảo về Kinh Thánh, hôn nhân, chăm sóc con cái nhằm nâng cao đời sống đức tin cũng như gia đình và xã hội của các hội viên.
  • Khuyến khích các hội viên tham dự và hỗ trợ các linh mục tổ chức các khóa tĩnh tâm, hoặc linh thao nhằm duy trì và thăng tiến đời sống tâm linh của hội viên.
  • Khuyến khích giới trẻ tham gia mọi hoạt động và học hỏi Kinh Thánh để phục vụ Giáo Hội cũng như tha nhân cách hiệu quả.
  • Hỗ trợ và phát triển các chương trình văn hóa nhằm phục vụ Cộng đồng nhất là cộng đồng dân Chúa.
 2. Hỗ trợ các thành viên gặp họan nạn và thăm viếng gia đình thành viên quá cố.
 3. Thăm viếng các thành viên đau ốm, già nua ở tư gia, trong bệnh viện hay nhà hưu dưỡng.
 4. Cung cấp thông tin về an sinh xã hội, di trú và các chương trình phát triển nhân đạo khác nhằm phong phú hóa cuộc sống an bình và hài hòa của các hội viên trong xã hội Đa Văn Hóa Úc.