Skip to content

Miền Tây

Sinh Hoạt Hiệp Hội Miền Tây Melbourne

1. Số hội viên

Miền Tây bao vực các khu vực thành phố bao gồm một phần phía tây cuả Melbourne, từ khu Flemington (có Trung Tâm Vinh Sơn Liêm), Ascot Vale lan qua Footscray, Sunshine, St Albans xuống Weeribee, Altona, Point Cook cuả các thành phố Maribyrnong, Mooney Valley, Brimbank, Wyndham, Melton & Hobsons Bay.

Miền Tây từ ngày thành lập Hiệp Hội đã có 381 người xin gia nhập, trong đó có 3 hội viên qua đời, 2 người bị từ chối đơn gia nhập và 7 hội viên ra khỏi Hiệp Hội. Tính đến ngày 30/6/2015, Miền Tây có chính thức 369 hội viên.

2. Trụ sở

Miền Tây có hai trụ sở chính:

17 O’Brien Dr, St Albans, Vic 3021 
(Giờ làm việc: 10g00 sáng đến 1 giờ trưa mỗi thứ ba hàng tuần)
18 Dunlop Av Ascot Vale, Vic 3032 
(Giờ làm việc: 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều mỗi thứ ba hàng tuần)

3. Ban đại Diện

Tối ngày 5/8/2013, các hội viên Hiệp Hội Miền Tây đã tổ chức một phiên họp bầu Ban Đại Diện cho Miền Tây. Các hội viên hiện diện đã nhất trí bầu chọn các anh chị sau đây để vào Đại Diện:

1Trưởng:Chị Bùi Thị Nữ
2Phó:Chị Bác Sĩ Liên On
3Thư Ký:Anh Nguyễn Sơn Tùng
4Thủ Quỹ:Chị Mai Thị Lệ Hằng 
(với hai Phụ tá thủ quỹ là Chị Nguyễn Thị Trường & Chị Phạm Thị Suy)
5Thông Tín viên:Anh Đoàn Văn Lý
6Phụng Vụ:Anh Vĩnh Hà
7Mục vụ, Tâm Linh & Xã Hội:Anh Nguyễn Hoàng Sơn
8Ban Phục vụ:Chị Nguyễn Thị Lan & Chị Lê Ngọc Điệp

Ban Đại Diện Miền Tây thường họp với nhau hai tháng một lần vào tối Thứ Hai lúc 7 giờ

Thánh Mary Mac Killop là bổn mạng của Miền Tây và Ban Đại Diện Miền đã tổ chức Lễ mừng kính Bổn mạng vào ngày 09/08/2014 vừa qua tại nhà thờ Giáo Xứ Holy Eucharist, do Linh Mục Chánh Xứ Gioan Baotixita Trần Minh SJ chủ tế. Buổi lễ kết thúc trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương.

Hiệp Hội xin chân thành cám ơn cha Trần Minh SJ, chánh xứ giáo xứ Holy Eucharist, đã tận tình giúp đỡ, hỗ trợ và cho phép Ban Đại diện Miền Tây đặt văn phòng tại 17 O’Brien Dr. St. Albans cuả giáo xứ để làm việc tiếp xúc và tổ chức các sinh hoạt cho hội viên Hiệp Hội thuộc văn phòng Miền Tây.


Bùi thị Nữ
Văn phòng miền Tây
(31/08/2015)