Miền Nam

Sinh Hoạt Hiệp Hội Miền Nam Melbourne

Miền Nam (& Đông Nam) bao gồm một khu vực khá rộng lớn, đặt trung điểm ở khu Springvale, một khu thương mại lớn chính yếu cuả người Việt đuợc coi là 1 viên ngọc quý ẩn mình tại phiá Đông Nam Melbourne, lan rộng ra các khu khác cuả thành phố Dandenong như Keysborough, Clayton, Noble Park và các vùng phụ cận cuả các thành phố khác như Monash, Frankston, Kingston, Glen Eira với các khu như Mulgrave, Mt Waverley, Ashwood, Clayton, Glen Waverley, Hughesdale, Huntingdale,  Notting Hill, Oakleigh, Oakleigh East, Wheelers Hill, Moorabbin, Cheltenham, Mentone, Mordialloc, Chelsea.

Văn phòng miền Nam Melbourne đã hoạt động từ tháng 5 năm 2011 tại:

Số 28 Windsor Ave, Springvale 3171 
Tel : 9016 5100/ 0421 238 562.

Tính đến ngày 30/06/2015 , văn phòng miền Nam đã có 551 Hội viên, chiếm khoảng 1/3 tổng số hội viên. Do đó để thuận tiện trong việc liên lạc, Ban Đại Diện Miền đang hình thành nên các nhóm với khoảng 20 đến 50 hội viên trong mỗi nhóm, nhờ đó tình thân thêm mật thiết, các hội viên ở gần nhau hiểu rõ nhau hơn. Tối thiểu sẽ có 12 nhóm trong miền, nhờ đó việc liên lạc sẽ nhanh chóng.

Tổ chức sinh hoạt xã hội trong Miền :

Hiệp Hội được hình thành không chỉ là để mở quỹ Bác ái góp tiền cho  gia đình hội viên qua  đời , mà còn chủ đích nhắm đến tương trợ  các hội viên về  xã hội và tinh thần. Vì vậy Miền Nam sẽ có kế hoạch  tổ chức các sinh hoạt  xã hội cho các hội viên như sau :

  1. Tổ  chức thăm viếng cấc  hội viên hiện đang sống trong các Viện Dưỡng Lão . hàng tuần , hàng tháng hay vào các dịp lễ .
  2. Các Nhóm liên lạc thường xuyên với các hội viên và gia đình trong nhóm để biết có hội viên đau yếu, gặp tai nạn  hay có tin buồn  , chuyện vui để chia sẻ ,  đến thăm hỏi , chia buồn hay góp vui
  3. Nếu khi biết ngày sinh, và khi được sự đồng ý của thân  nhân, Ban đại diện sẽ cử người  đến chúc  thọ  các hội viên cao niên trong viện dưỡng lão hay tại tư gia kèm theo một chút quà mừng.

Hiện nay, hội viên đã cùng nhau đi thăm các bác trong Viện Dưỡng Lão Springvale mỗi tháng 2 lần để cùng cầu nguyện lần chưỗi và hát cho các bác nghe.Đã có vài bác cảm động đến rơi lệ vì các bác đã có người đến thăm vì các bác cảm thấy cô đơn và thèm nói chuyện , thèm được người hỏi han tới. 

Miền Nam cũng đã thành lập được một nhóm thăm viếng tại tư gia và bệnh viện mỗi khi được biết có HV đang đau yếu.

Trân trọng kính chào trong tình bác ái với tinh thần phục vụ tha nhân.

Đại diện miền Nam
Nguyễn Phương Châm