Skip to content

Miền Bắc

Sinh Hoạt Hiệp Hội Miền Bắc Melbourne

Miền Bắc được chia làm 2 khu:

Khu Tây Bắc do anh Nguyễn Văn Hinh, trưởng miền phụ tráchthuộc hai thành phố Hume & Moreland, bao gồm các vùng như: Fawkner, Broadmeadows, Dallas, Coolaroo, Campbellfield, Gladstone Park, Meadow Heights, Roxburgh Park, Glenroy, Fawkner, Hadfield, Pascoe Vale, Brunswick, Coburg v.v….

Khu Đông Bắc do anh Nguyễn Văn Quý, phó miền phụ trách thuộc 4 thành phố Whittlesea, Nillumbik, Banyule và Darebin, bao gồm các vùng như: Preston, Rosanna, Watsonia, Bundoora, Reservoir, Thomastown, Lalor, Millpark, South Morang, Epping, Fairfiled, Thornbury, Northcote, Alphington, Macleod. Greensborough, Eltham, Ivanhoe, Heidelberg v.v…

Văn phòng miền Bắc được đặt tại:

  • số 98 Malmsbury Dr, Meadow Heights, Vic 3048 do anh Nguyễn Văn Hinh phụ trách
  • số 4 Juniper Cres, Thomastown, Vic 3074 do anh Nguyễn Văn Quý đảm trách.

Tính đến ngày 30/6/2015, ở miền Bắc Melbourne, Hiệp Hội đã thu nhận được 329 Hội Viên, trong đó có 7 hội viên qua đời, 5 hội viên vì lý do này lý do khác không còn sinh hoạt với Hiệp Hội nưã. Như vậy, chính thức, miền Bắc có 317 hội viên hiện nay.

Sinh hoạt du ngoạn phải nói Hội Viên miền Bắc là số một, luôn xung phong và đi nhiều, đông vui.

Điển hình như 2 cuộc du ngoạn vừa rồi: cuộc du ngoạn Queenscliff Geelong, Hội Viên ở miền Bắc đã tham dự 54/120 Hội Viên của toàn Hiệp Hội (gần 50% tổng số người tham dự).

Rồi cuộc du ngoạn núi tuyết ngày 06/7/2013 vừa qua, Hội Viện ở miền Bắc tham dự 34/63 Hội Viên tham dự của 4 miền.(hơn 50% tổng số tham dự viên). Vì số xe và chổ giới hạn nên một số Hội Viên muốn tham gia nhưng đã hết chổ. Nhiều Hội Viên đề nghị nều có thể được sau nầy xin thêm chổ cho miền Bắc để đáp ứng nhu cầu giải trí cho các Hội Viên muốn tham gia.

Nhờ vào sự đóng góp và giới thiệu của các Hội Viên đến các người chưa gia nhập, Hiệp Hội miền Bắc hy vọng sẽ phát triển mạnh hơn trong tương lai.


Nguyễn Văn Hinh
Văn Phòng Miền Bắc