Skip to content

Liên Lạc

Cơ Cấu Điều Hành

Đông
Melbourne​

Information Community Centre
110 Elizabeth St, Richmond 3121
0406 989 874
vicafaman2011@gmail.com

Tây
Melbourne​

1 Eddie Street, St Albans
0435 738 899

Nam
Melbourne​

28 Windsor Ave Springvale 3171
(03) 9512 3813
pcnguyen81@gmail.com

Bắc
Melbourne​

98 Malmsbury Drive, Meadow Heights 3048
0411 082 838

Đông Melbourne

VĂN PHÒNG CHÍNH 
Information Community Centre 
110 Elizabeth St, Richmond 3121 
Thư ký văn phòng Cô Oanh 
0406 989 874 
vicafaman2011@gmail.com 


Ông Nguyễn Xuân Tự 
0422 317 569 
tu2000au@gmail.com 
Thứ Bảy: 10g sáng đến 2g chiều

Tây Melbourne

Bà Bùi Thị Nữ
0435 738 899 
nubui@hotmail.com 
Bà Lê Thị Minh
0421 642 101 
minhtuan2526@yahoo.com.au 
1 Eddie Street, St Albans 
Thứ ba: 10g00 sáng đến 1g00 trưa


Bà BS Liên On 
(03) 9376 8144 
18 Dunlop Ave, Ascot Vale 3032 
hiephoimientay2@gmail.com 
Thứ ba: 2g00 chiều đến 4g00 chiều

Nam Melbourne

Bà Nguyễn Phương Châm 
(03) 9512 3813
0421 238 562 
28 Windsor Ave Springvale 3171 pcnguyen81@gmail.com 
Thứ tư từ 1g30 trưa đến 4g30 chiều 
* Ngoài giờ, xin hẹn trước 

Bắc Melbourne

Ông Nguyễn Văn Hinh 
0411 082 838 
98 Malmsbury Drive, Meadow Heights 3048 


Ông Nguyễn Văn Quý 
(03) 9402 5574 
4 Juniper Crescent, Thomastown 3074 
Thứ ba: 10g00 sáng đến 4g00 chiều 
* Ngoài giờ, xin hẹn trước