Lịch Sử Hiệp Hội

Hiệp Hội Tương Trợ Gia Đình Công Giáo Việt Nam là nơi quy tụ, gặp gỡ của các cá nhân và gia đình Việt Nam công giáo hay không công giáo, nhưng cùng có ý muốn giúp đỡ, an ủi, tương trợ nhau và cùng lấy tinh thần Bác ái và tình Thương Yêu của đạo Công giáo làm phương châm để phục vụ đồng hương Việt Nam đang sinh sống chính thức và lâu dài tại Úc.

Hiệp Hội không hoạt động chính trị mà chỉ hoạt động vô vị lợi và thuần túy về xã hội nhằm giúp hội viên và gia đình hội viên có cuộc sống an bình, hài hòa trong xã hội đa văn hóa Úc. Hiệp Hội là 1 thành viên chính thức của Cơ quan Dịch Vụ Xã Hội Công Giáo Victoria (Catholic Social Services Victoria), một tổ chức Xã Hội trực thuộc Tổng Giáo Phận Công Giáo Melbourne.

Hiệp Hội được hình thành sau phiên họp của 12 sáng lập viên ngày 17 tháng Giêng 2011 tại Nhà Xứ Công Giáo Richmond, nhà thờ Thánh I-Nhã (St. Ignatius) 326 Church St. vùng Richmond ở Melbourne, tiểu bang Victoria:

1. Bà Nguyễn Phương Châm7.  Bà Bùi Thị Nữ
2. Ông Nguyễn Chính8.  Ông Nguyễn Văn Hinh
3. Ông Mai Văn Hội9.  Ông Lưu Ngọc Hoàng
4. Ông Châu Xuân Hùng10. Ông Phạm Ngọc Lâm
5. Ông Nguyễn Hữu Lâm11. Ông Nguyễn Xuân Nhượng
6. Ông Nguyễn Hoàng Sơn12. Ông Nguyễn Xuân Tự

Ban Quản Trị – Điều Hành (BQT-ĐH) đã được Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Cao SJ là Linh Hướng đầu tiên.

Ban Điều Hành nhiệm kỳ 1 (2011-2014) gồm có:

1. Hội Trưởng: Ông Nguyễn Hoàng Sơn JP
2. Hội Phó – Ngoại Vụ:Ông Nguyễn Xuân Tự
3. Hội Phó – Nội Vụ:Ông Phạm Ngọc Lâm
4. Tổng Thư Ký/Phát ngôn viên:Ông Châu Xuân Hùng JP
5. Tổng Thủ Quỹ: Bà Nguyễn Phương Châm
Hình chụp Ban Điều Hành 2011-2014 với cha linh hướng Phêrô Trần Văn Trợ SJ


Ngày 3/9/2012, Đức cha Tổng Đại diện Leslie Tomlison, qua một cử chỉ đầy yêu thương, đã nhận lời đến dâng Thánh Lễ Ra Mắt Hiệp Hội Tương Trợ Gia Đình Công Giáo Việt Nam. Trong thánh lễ này, Đức cha đã ban phép lành cho toàn thể thành viên BQT-ĐH và long trọng cử hành nghi thức “SAI ĐI” để mọi thành viên cùng dấn thân phục vụ theo tiếng gọi làm Tông đồ của Chúa. BQT-ĐH Hiệp Hội từ đó đã từng bước thực hiện và hoàn chỉnh các văn kiện, cấu trúc tổ chức đồng thời mời gọi thêm hội viên gia nhập.

Năm 2012, cha Cao nhận trách nhiệm mục vụ ở nước ngoài, linh mục Phêrô Trần Văn Trợ SJ đã thay thế để tiếp tục cùng đồng hành với Hiệp Hội trong việc tương thân tương trợ trên đất khách quê người. Tuy nhiên, giưã năm 2014, do bận rộn với công việc cuả cha phó giáo xứ St Ignatius’ Richmond, cha Trợ đã chính thức không còn là linh hướng cho Hiệp Hội nưã.

Ngày 20 tháng 9 năm 2014, Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2 cho 3 năm 2014 đến 2017 đã được các hội viên tham dự Đại Hội Thường Niên 2014 tại hội trường nhà thờ thánh Giuse, Collingwood bầu ra với thành phần như sau:

Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2 (2014 đến 2017):

1. Hội Trưởng: Ông Lê Quang Trung
2. Hội Phó – Nội Vụ: Ông Phạm Ngọc Lâm
3. Hội Phó – Ngoại Vụ: Ông Nguyễn Xuân Tự
4. Tổng Thư Ký/Phát ngôn viên: Ông Châu Xuân Hùng JP
5. Tổng Thủ Quỹ: Bà Nguyễn Phương Châm
Hình chụp Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2 ( 2014 đến 2017 )


Tính cho đến ngày 30/6/2017, Hiệp Hội đã có 1739 hội viên. Như vậy mới hơn 6 năm hoạt động, Hiệp Hội đã có được một bước tiến vững vàng và đầy khích lệ.

Ngày 16/9/2017 là ngày bầu cử Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2017-2020, do không có đủ ứng cử viên cho 5 chức vụ. Toàn thể hội viên hiện điện đã biểu quyết để lưu nhiệm BĐH đương nhiệm thêm một năm tới Đại hội tháng 9/2018.

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Cao SJ, sau một thời gian ở nước ngoài, đã trở về Melbourne và tiếp tục là linh hướng cho Hiệp hội.