Skip to content

Lễ kính Thánh An-Tôn

  • by

10 giờ sáng Thứ Bảy 16/6/2018

Quan thầy Miền Nam

Tại nhà thờ St Joseph.
Góc đường Buckingham & St James Ave, Springvale 3171.

Sau thánh lễ có tiệc mừng ở hội trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published.