Skip to content

LÀM SAO NHẬN HÌNH ẢNH SINH HOẠT HIỆP HỘI

  • by

Có một số hội viên muốn biết làm sao có thể nhận những hình ảnh được chụp khi Hiệp Hội có sinh hoạt chung. Xin thưa là mọi hình ảnh chụp khi sinh hoạt chung đều có để trong trang facebook cuả Hiệp Hội www.facebook/vicafaman do đó xin quý vị vào đây để coi xem tấm hình nào mình muốn có thì tự động lấy ra theo nhu cầu. Xin lưu ý là quý vị không cần có trang facebook cuả mình mới mở ra được và chỉ cần ấn vào links dưới đây là có thể vào xem.

Leave a Reply

Your email address will not be published.