Giờ Lễ Tiếng Việt Tại Melbourne Cuối Tuần

May 2022

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Events for April

30th

Events for May

1st

Events for May

2nd

No Events
Events for May

3rd

No Events
Events for May

4th

No Events
Events for May

5th

No Events
Events for May

6th

No Events
Events for May

7th

Events for May

8th

Events for May

9th

No Events
Events for May

10th

No Events
Events for May

11th

No Events
Events for May

12th

No Events
Events for May

13th

No Events
Events for May

14th

Events for May

15th

Events for May

16th

No Events
Events for May

17th

No Events
Events for May

18th

No Events
Events for May

19th

No Events
Events for May

20th

No Events
Events for May

21st

Events for May

22nd

Events for May

23rd

No Events
Events for May

24th

No Events
Events for May

25th

No Events
Events for May

26th

No Events
Events for May

27th

No Events
Events for May

28th

Events for May

29th

Events for May

30th

No Events
Events for May

31st

No Events
Events for June

4th

Events for June

5th

Thứ Bảy

6:00 pm CĐCG Vinh-Sơn Liêm, 95 Mt Alexandra Rd, Flemington
7:00 pm CĐCG Thánh Thomas Hoan Thiện, 225 Hutton St, Keysborough

Chúa Nhật

8:45 am CĐCG Vinh-Sơn Liêm, 95 Mt Alexandra Rd, Flemington

9:00 am

CĐ Gioan Hoan, St Joseph, 46 Otter St, Collingwood
Holy Family Centre, 133 Malmsbury Dr, Meadows Heights 3048 » (Chuá nhật thứ hai trong tháng)
St Dominic’s 408 Camp Rd, Broadmeadows » (Chuá nhật thứ nhất & thứ ba trong tháng)
St Monica, corners of Wingfiled & Whitehall street, Footscray

10:00 am

CĐCG Thánh Thomas Hoan Thiện, 225 Hutton St, Keysborough

11:00 am

Holy Child, 227 Blair St, Dallas » (Chuá nhật thứ tư trong tháng)

11:30 am

CĐCG Vinh-Sơn Liêm, 95 Mt Alexandra Rd, Flemington

12:00 am

Holy Eucharist, 1A Oleander Dr, St Albans South

12:30 am

Our Lady of Immaculate Conception, 90-92 Monash St, Sunshine
CĐCG Thánh Thomas Hoan Thiện, 225 Hutton St, Keysborough

3:00 pm

St Joseph, Cnr Buckingham & St James Ave, Springvale
Our Lady of Perpetual Help, 46 Ballarat Rd, Maidstone » (Chuá nhật thứ hai & thứ tư trong tháng)
Christ The King, 65-67 Churchill Ave, Braybrook » (Chuá nhật thứ nhất & thứ ba trong tháng)

4:00 pm

Holy Name, 28 Robb St, Reservoir

5:00 pm

CĐCG Vinh-Sơn Liêm, 95 Mt Alexandra Rd, Flemington
CĐCG Thánh Thomas Hoan Thiện, 225 Hutton St, Keysborough
St Margaret Mary’s, 51 Mitchell St, North Brunswick
St Martin De Porres, 158 Millitary Rd, Avondale Heights » (Chuá nhật thứ nhất & thứ ba mỗi tháng)

5:30 am

St Ignatius, 326 Church street, Richmond