Thông Báo

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

Ban Điều Hành Hiệp Hội Tương Trợ Gia Đình Công Giáo Việt Nam tại tiểu bang Victoria, kính gởi đến toàn thể hội viên bản BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 – 2019. Xin nhấn vào Link dưới đây để đọc Bản báo Cáo. Nếu có ghi nhận điều gì cần được giải đáp, kính mời quý hội viên tham dự Buổi Đai Hội để nêu lên câu hỏi. Địa điểm… Read More »BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

THƯ MỜI THAM DỰ THÁNH LỄ TẠ ƠN & ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2019

Thân gửi Quý Hội viên, Ban Điều Hành Hiệp Hội trân trọng kính mời Quý Hội viên  bớt thì giờ đến tham dự Thánh lễ tạ ơn, và dự Đại Hội Thường Niên năm 2019,  theo chi tiết như sau: THỜI GIAN: Lúc 10:30am  Thứ Bảy, ngày 28.09.2019 . ĐỊA ĐIỂM:   Nhà thờ Thánh Giuse, Giáo xứ Đức Mẹ Phương Nam,                       Số 46 Otter St, Collingwood, Vic. 3066.                       … Read More »THƯ MỜI THAM DỰ THÁNH LỄ TẠ ƠN & ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2019

NIÊN LIỄM CHO TÀI KHÓA 2019-2020

Xin các hội viên vui lòng đóng $20.00 niên liễm trong khoảng thời gian  từ 1/7/2019 đến 30/9/2020. Để tiện việc sổ sách, xin vui lòng KHÔNG ĐÓNG TRƯỚC ngày 1/7/2019.

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN ĐIỀU HÀNH HIỆP HỘI TƯƠNG TRỢ GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO VIỆT NAM

Số: 002 /19/BĐH/TC. Căn cứ các điều số 42 và điều số 45 của Điều lệ Hiệp hội quy định chức năng quyền hạn của Ban Điều hành. Căn cứ biểu quyết đồng thuận trong  buổi họp ngày 04.04.2019 của Ban Điều Hành và các thành viên Ban Đại diện bốn miền và các Ban chuyên môn. Căn cứ nhu cầu sinh hoạt hiện nay của Hiệp hội.                                                              QUYẾT… Read More »THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN ĐIỀU HÀNH HIỆP HỘI TƯƠNG TRỢ GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO VIỆT NAM

LÀM SAO NHẬN HÌNH ẢNH SINH HOẠT HIỆP HỘI

  • by

Có một số hội viên muốn biết làm sao có thể nhận những hình ảnh được chụp khi Hiệp Hội có sinh hoạt chung. Xin thưa là mọi hình ảnh chụp khi sinh hoạt chung đều có để trong trang facebook cuả Hiệp Hội www.facebook/vicafaman do đó xin quý vị vào đây để coi xem tấm hình nào mình muốn có thì tự động lấy ra theo nhu cầu. Xin… Read More »LÀM SAO NHẬN HÌNH ẢNH SINH HOẠT HIỆP HỘI

Một số thay đổi Quỹ Bác Ái năm 2018

Ngoài việc tưởng thưởng cho những hội viên tiên phong như đã đề cập ở trên, có một quyết định mới trong năm 2017 để tri ân: Các sáng lập viên. Các anh chị trong Ban điều hành, các trưởng và phó miền. Đây là các vị đã đóng góp nhiều tâm huyết, công sức và thời gian quý báu vào việc duy trì và phát triển Hiệp hội đến… Read More »Một số thay đổi Quỹ Bác Ái năm 2018

THAY ĐỔI VỀ QUY ĐỊNH NHẬN HỘI VIÊN MỚI 2017

  • by

Từ ngày 1/7/2017, tiền xin gia nhập sẽ tăng $30 cho những hội viên mới. Như vậy, lệ phí gia nhập sẽ là $180, cụ thể như sau: $60 tiền Quỹ Bác Ái dự trữ. $20 tiền niên liễm . $100 cho Quỹ Điều Hành. Đồng thời để khuyến khích người trẻ gia nhập Hiệp Hội, những ai được nhận trên 65 tuổi sẽ đóng thêm $200, trên 70 tuổi,… Read More »THAY ĐỔI VỀ QUY ĐỊNH NHẬN HỘI VIÊN MỚI 2017