Skip to content

Các Cộng Đoàn Công Giáo VN

ĐÔNG MELBOURNE

 • ⛪  Gioan Hoan – St Joseph, Collingwood
 • ⛪  St Ignatius, Richmond

ĐÔNG NAM MELBOURNE

 • ⛪  Gioan Hoan – St Joseph, Collingwood
 • ⛪  St Ignatius, Richmond
 • ⛪  Thomas Hoan Thiện, Keyborough
 • ⛪  St Joseph, Springvale

TÂY MELBOURNE

 • ⛪  Vinh-Sơn Liêm, Flemington
 • ⛪  Holy Eucharist, St Albans South
 • ⛪  Đức Mẹ Vô Nhiễm, Sunshine
 • ⛪  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Maidstone
 • ⛪  St Martin De Porres, Avondale Heights
 • ⛪  Christ The King, Braybrook
 • ⛪  St Monica, Footscray
 • ⛪  Gioan Hoan – St Joseph, Collingwood
 • ⛪  St Ignatius, Richmond

BẮC MELBOURNE

 • ⛪  Holy Name, Preston
 • ⛪  St Margaret Mary’s, Brunswick
 • ⛪  Holy Child, Dallas
 • ⛪  St Dominic’s, Broadmeadows