BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

Ban Điều Hành Hiệp Hội Tương Trợ Gia Đình Công Giáo Việt Nam tại tiểu bang Victoria, kính gởi đến toàn thể hội viên bản BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 – 2019. Xin nhấn vào Link dưới đây để đọc Bản báo Cáo. Nếu có ghi nhận điều gì cần được giải đáp, kính mời quý hội viên tham dự Buổi Đai Hội để nêu lên câu hỏi. Địa điểm và thời gian đã có ghi trong Bản Cáo. Hoặc nếu vì lý do bận rộn không thể tham dự, xin vui lòng gởi câu hỏi thắc mắc về:

Hộp thư PO Box 9 Richmond Vic. 3121

hoặc email: vicafaman@vicafaman.org.au. Thắc mắc của quý hội viên sẽ được Ban Điều Hành trả lời trong thời gian sớm nhất nếu có thể.

Trân Trọng

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *