Skip to content

Bản Tin Online Số 1

Đại dịch Covid 19 chẳng những làm hàng triệu bị lây nhiễm, đau ốm bệnh tật, triệu người tử vong khiến cho cả thế giới kinh hoàng, và làm ngăn cách xã hội, gia đình. Bản Tin Online số 1 được thực hiện như là nhịp cầu, nối kết hội viên và đồng hương lại với nhau để cùng chia sẻ thông tin cũng như biết các sinh hoạt. Ban Điều Hành Hiệp Hội trân trọng giới thiệu BẢN TIN ON-LINE SỐ 1 đến với toàn thể hội viên và đồng hương tại tiểu bang Victoria. Xin hãy bấm vào link dưới đây để bắt đầu đọc Bản Tin.

BẢN TIN ONLINE Số 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.