July 2020

Bản Tin Online Số 1

Đại dịch Covid 19 chẳng những làm hàng triệu bị lây nhiễm, đau ốm bệnh tật, triệu người tử vong khiến cho cả thế giới kinh hoàng, và làm ngăn cách xã hội, gia đình. Bản Tin Online số 1 được thực hiện như là nhịp cầu, nối kết hội viên và đồng hương lại với nhau để cùng chia sẻ thông tin cũng như biết các sinh hoạt. Ban… Read More »Bản Tin Online Số 1