September 2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

Ban Điều Hành Hiệp Hội Tương Trợ Gia Đình Công Giáo Việt Nam tại tiểu bang Victoria, kính gởi đến toàn thể hội viên bản BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 – 2019. Xin nhấn vào Link dưới đây để đọc Bản báo Cáo. Nếu có ghi nhận điều gì cần được giải đáp, kính mời quý hội viên tham dự Buổi Đai Hội để nêu lên câu hỏi. Địa điểm… Read More »BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

THƯ MỜI THAM DỰ THÁNH LỄ TẠ ƠN & ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2019

Thân gửi Quý Hội viên, Ban Điều Hành Hiệp Hội trân trọng kính mời Quý Hội viên  bớt thì giờ đến tham dự Thánh lễ tạ ơn, và dự Đại Hội Thường Niên năm 2019,  theo chi tiết như sau: THỜI GIAN: Lúc 10:30am  Thứ Bảy, ngày 28.09.2019 . ĐỊA ĐIỂM:   Nhà thờ Thánh Giuse, Giáo xứ Đức Mẹ Phương Nam,                       Số 46 Otter St, Collingwood, Vic. 3066.                       … Read More »THƯ MỜI THAM DỰ THÁNH LỄ TẠ ƠN & ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2019