March 2019

Lễ kính Thánh An-Tôn

  • by

10 giờ sáng Thứ Bảy 16/6/2018 Quan thầy Miền Nam Tại nhà thờ St Joseph. Góc đường Buckingham & St James Ave, Springvale 3171. Sau thánh lễ có tiệc mừng ở hội trường.

Lễ kính Thánh Mary Mackillop

  • by

10 giờ sáng Thứ Bảy 4/8/2018 Quan thầy Miền Tây Tại trung tâm Vinh Sơn Liêm. 95 Mt Alexander Rd, Flemmington. Sau thánh lễ có tiệc mừng ở hội trường.

CÁC SINH HOẠT XÃ HỘI

  • by

Ngoài các Thánh Lễ truyền thống được tổ chúc nhiều lần trong năm, cũng có những sinh hoạt xã hội khác mang lại nhiều ích lợi cho các hội viên, xin xem chi tiết ở các link dưới đây: Hướng dẫn nguy cơ tiểu đường 27/1 tại TT Vinh Sơn Liêm & 3/2/2018 tại nhà thờ Springvale. Lớp dạy nấu bánh chưng. Sinh hoạt CLB nhiếp ảnh 2018.

NHẬN HỘI VIÊN MỚI

  • by

Trong ngày Đại hội thường niên AGM 16/9/2017, các hội viên đã biểu quyết thay đổi điều lệ Từ ngày 1/7/2018 tuổi tối đa để xin nhập là 70 tuổi. Những người trên 70 và dưới 80 muốn xin gia nhập cần nộp đơn trước ngày 15/2/2018. Tỉ lệ hội viên công giáo vẫn duy trì ở mức 3/4.

ĐÓNG TIỀN NIÊN LIỄM VÀ QUỸ BÁC ÁI ON-LINE

  • by

Hiệp Hội nay đã mở 1 trương mục riêng cho việc nhận tiền on-line: Account Name: ViCaFaMAN BSB: 033 084 Account No: 467 388 Sau đây là 1 thí dụ (có sự khác biệt tùy nhà băng) cho hội viên nào muốn đóng tiền on-line từ nay lưu ý: Chẳng hạn đóng QBA 30 cho 2 vợ chồng mỗi người $10 thì sẽ ghi như sau trong phần “Transaction Details”:… Read More »ĐÓNG TIỀN NIÊN LIỄM VÀ QUỸ BÁC ÁI ON-LINE

Tăng tiền thụ hưởng cho những HV gia nhập năm 2011 & 2012

  • by

Để tưởng thưởng các hội viên đã gia nhập lâu năm, từ ngày 1/7/2017, các hội viên gia nhập trong năm 2011 và 2012 khi qua đời thì người thụ hưởng sẽ nhận 95% số tiền hội viên đóng góp (thay vì 90% cho các hội viên gia nhập sau đó).

LÀM SAO NHẬN HÌNH ẢNH SINH HOẠT HIỆP HỘI

  • by

Có một số hội viên muốn biết làm sao có thể nhận những hình ảnh được chụp khi Hiệp Hội có sinh hoạt chung. Xin thưa là mọi hình ảnh chụp khi sinh hoạt chung đều có để trong trang facebook cuả Hiệp Hội www.facebook/vicafaman do đó xin quý vị vào đây để coi xem tấm hình nào mình muốn có thì tự động lấy ra theo nhu cầu. Xin… Read More »LÀM SAO NHẬN HÌNH ẢNH SINH HOẠT HIỆP HỘI

Một số thay đổi Quỹ Bác Ái năm 2018

Ngoài việc tưởng thưởng cho những hội viên tiên phong như đã đề cập ở trên, có một quyết định mới trong năm 2017 để tri ân: Các sáng lập viên. Các anh chị trong Ban điều hành, các trưởng và phó miền. Đây là các vị đã đóng góp nhiều tâm huyết, công sức và thời gian quý báu vào việc duy trì và phát triển Hiệp hội đến… Read More »Một số thay đổi Quỹ Bác Ái năm 2018

THAY ĐỔI VỀ QUY ĐỊNH NHẬN HỘI VIÊN MỚI 2017

  • by

Từ ngày 1/7/2017, tiền xin gia nhập sẽ tăng $30 cho những hội viên mới. Như vậy, lệ phí gia nhập sẽ là $180, cụ thể như sau: $60 tiền Quỹ Bác Ái dự trữ. $20 tiền niên liễm . $100 cho Quỹ Điều Hành. Đồng thời để khuyến khích người trẻ gia nhập Hiệp Hội, những ai được nhận trên 65 tuổi sẽ đóng thêm $200, trên 70 tuổi,… Read More »THAY ĐỔI VỀ QUY ĐỊNH NHẬN HỘI VIÊN MỚI 2017

Quỹ Bác Ái 51

  • by

Hội viên Giuse Bùi Trung Hiếu. Sunshine West, VIC. 3020. Đã qua đời ngày 12/06/2018. Hưởng dương 60 tuổi. Đại diện BĐH đã đến chia buồn và gửi vòng hoa phân ưu. 95% của số tiền thu được $10 từ 1844 hội viên, tức $17,518.00 sẽ đuợc trao cho người thụ hưởng.